Word gids van dit portaal!

> geestelijke-gezondheidszorg > ggz-instellingen

GGz instellingen
Category=GGz instellingen RSS feed
1 Parnassia (!) [Edit]GGz instellingen

Parnassia is gevestigd in Haaglanden en Zoetermeer. Wij behandelen en begeleiden (jong)volwassenen met psychotische aandoeningen en ouderen met psychische en geheugenproblemen. Ook woonbegeleiding van mensen met psychiatrische problemen, al dan niet met verpleeghuiszorg, behoort tot onze kerntaken. Een uitstekende informatieve site.
2 Adhesie [Edit]GGz instellingen

Adhesie is een stichting ten behoeve van de geestelijke gezondheidszorg in de subregio Almelo e.o. en Deventer e.o. De stichting is voortgekomen uit een fusie tussen de Stichting RIAGG Almelo en de Stichting Het St. Elisabethsgasthuis, waarin begrepen het APZ Brinkgreven te Deventer, Psychiatrisch Centrum Westeres te Almelo, Beschermend Wonen Deventer en Dagbestedingscentrum De Heihoeve te Lettele. Daarnaast exploiteert Adhesie de PAAZ in het Deventer Ziekenhuis, Sociaal Pension Tibertius en de RIDA te Almelo, en vormt samen met het RIAGG IJsselland de maatschap De Hanzepoort te Deventer.
3 Altrecht [Edit]GGz instellingen

Altrecht is een fusie van de Riagg Westelijk Utrecht, Riagg Stad Utrecht en de H.C. RŁmke Groep. Altrecht levert geestelijke gezondheidszorg in het midden en westelijke deel van de provincie Utrecht.
4 Bavo RNO Groep [Edit]GGz instellingen

Bavo RNO is een fusie tussen PZSantpoort en een Riagg. Men biedt zorg aan inwoners van Rotterdam ten noorden van de Maas, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.
5 De Geestgronden [Edit]GGz instellingen
De Geestgronden is de instelling voor geestelijke gezondheidszorg in het zuidelijk deel (exclusief Amsterdam) van de provincie Noord-Holland.
6 De Gelderse Roos [Edit]GGz instellingen

De Gelderse Roos is er voor mensen met psychische problemen en psychiatrische aandoeningen. Wij stemmen ons aanbod af op de wensen van de cliŽnten en hanteren daarbij controleerbare, professionele normen en werkwijzen. In onze onderneming bieden wij zorg en hulp die zo licht mogelijk en zo zwaar als nodig is.
7 De Grote Rivieren [Edit]GGz instellingen
De Grote Rivieren is actief in de regio Zuid- Holland Zuidoost. Op 23 verschillende locaties zijn er kantoren voor de ambulante en deeltijdhulpverlening, klinieken, dagactiviteitencentra en begeleide woonvormen.
8 Eleos [Edit]GGz instellingen

Eleos is een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg, onstaan uit een fusie tussen de Gereformeerde Landelijke Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (GLIAGG) 'de Poort', de Gereformeerde Landelijke Instelling voor Beschermende Woonvormen (GLIBW) en het Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis (GPZ) 'de fontein'.
9 Emergis [Edit]GGz instellingen
Emergis is ontstaan uit de fusie van de stichtingen PZZ, RIAGG Zeeland en Zeeuwse Instelling Beschermd Wonen.
10 GGZ Buitenamstel [Edit]GGz instellingen
GGZ Buitenamstel biedt psychiatrische en psychosociale zorg vanuit twaalf locaties in Amsterdam Zuid en Nieuw-West. GGZ Buitenamstel is een organisatie met 1.150 medewerkers. Om de 11.000 cliŽnten zo goed mogelijk van dienst te zijn, werkt GGZ Buitenamstel nauw samen met andere zorginstellingen en maatschappelijke organisaties.
Volgende 10